Läcker CO2 ut ur slangen snabbare?

Ja - CO2 läcker ut ur slangen snabbare än vanlig luft. Det betyder att det finns stor risk att däcket är tomt eller halvtomt redan nästa dag. Då har du förhoppningsvis en rejälare pump tillhands och kan pumpa upp däcket igen med "vanlig" luft.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss