Vad är skillnaden mellan EPI och TPI?

När man tillverkar däck används en stomme som består av sammanvävda trådar. TPI och EPI är mått på tätheten i denna väv. TPI står för Threads Per Inch, och EPI står för Ends Per Inch eller antal trådar per kvadrattum. TPI är det är det vanligast förekommande måttet för vävtäthet och de flesta stora däcktillverkarna pratar om TPI. Continental, Maxxis, Pirelli säger alla TPI. EPI är ett mått Schwalbe använder. Läs gärna mer i vår artikel om TPI vs EPI här).

  • Man mäter TPI genom att räkna antalet trådar som finns i en kvadrat-tum. Man räknar både på längden (varp) och bredden (väft) dvs alla trådar. Det gör att om väven har 10 trådar på längden och 10 trådar på bredden blir TPI följaktligen 20 i det tyget osv.
  • EPI är antalet varp-trådar per kvadrat-tum i ett tyg – man mäter alltså endast trådarna på den ena ledden. Generellt är det som med TPI; ju högre täthet desto finare väv. Detta betyder att om man har lika många väfter som man har varper i en väv är EPI exakt hälften av TPI.

Väven som används till cykeldäck har ett väldigt stort antal varper (eller heter det kanske varpar?) jämfört med väfter. Om man hade 2 väfter och 50 varper i en väv skulle TPI vara 52 och EPI vara 50. Riktigt så extremt är det inte men nästan.

TPI gles stomme och tät stomme
På bilderna ovan ser man den väv som utgör stommen till ett cykeldäck. På varje bild har vi lagt in en vit kvadrat för att kunna räkna varper kontra väfter. Man kan man se att en tät väv har ungefär 25 varper per väft, medan den glesa väven endast har 10 varper per väft. Omvandlat till ett högprestandadäck som Schwalbe räknar till 127 EPI betyder det att Continental borde ha sagt 132 TPI. Härav att vi konstaterade att EPI och TPI är nästan samma sak när det kommer till cykeldäck.

En del tillverkare adderar flera lager väv och summerar EPI/TPI antalet. De kan till exempel ange TPI på upp till 300 trots att det knappt ens är möjligt att tillverka en meningsfull väv som är så tät till ett cykeldäck. När TPI går över 100 eller 150 eller så är det nästan alltid flera lager väv där varje lagers TPI adderas till en summa.

Det är oerhört svårt att generalisera och säga att det ena är bättre än det andra – men om man måste kan man säga att ett däck med högre TPI är av högre kvalitet än ett däck med ett lägre TPI. Man kan konstatera att ett däck med lågt TPI (eller EPI – låt oss för enkelhetens skull använda TPI här och låtsas som att det är samma sak) blir sladdrigare och svagare och slits ut snabbare.

En tät vävd stomme är nödvändig för att få ett lågt rullmotstånd och goda cyklingsegenskaper. Samtidigt ökar punkteringsskyddet – en tät väv släpper inte lika lätt igenom vassa föremål. Man kan dock inte generalisera här – en högprestandaväv med ett högt TPI kan vara tillverkad av en väldigt tunn och nästan skör väv och är optimerad för andra egenskaper än punkteringsskydd; fart och låg vikt.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss