Varför åldras gummi och cykeldäck?

Moderna cykeldäck är tillverkade av en kombination av olika beståndsdelar såsom rågummi, tillsatsmedel, kol, vaxer och silika. När däcken används rör sig materialet naturligt och beståndsdelarna fördelas utåt mot ytan på ett sätt som håller däcket ”levande”. När däcket inte rör på sig upphör den processen och gummit i däcket börjar oxidera och brytas sönder på en molekylär nivå. Det gör att däcket blir torrt och sprött och börjar spricka.

Andra orsaker till gummits förtida åldrande är ultraviolett strålning, temperatur (både för varmt, för kallt och för stora svängningar) och ozon-exponering. Den sistnämnda (O3) är en instabil giftig gas som bryter ner gummi. Den uppstår i flera källor som du kanske inte kände till. Elektriska motorer, generatorer, pumpar osv kan alla utsöndra ozon.

Läs gärna mer i vår guide om hur du lagrar cykeldäck här.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss