Hur väljer man hänglås?

När du skall välja hänglås är det några enkla frågor att svara på: Hur värdefulla föremål skall du skydda? Hur grov bygel klarar beslaget du skall använda låset till? Vill du ha nyckel eller kombinationslåsning?

Generellt kan sägas att ju grövre bygel desto säkrare lås. Nyckellås är säkrare än kombinationslås. Kom ihåg att nästan alla hänglås går att klippa upp med bultsax - allra säkrast är att skydda låset med ett utanpåliggande metallhus.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss